Ψέμα ή Ψέμμα?

Η σωστή ορθογραφία είναι ψέμα, δηλαδή με ένα ‘μ’.
 Καθώς η λέξη προέρχεται από την αρχαιοελληνική ψεύσμα, με αποβολή του ‘σ’ και απλοποίηση του ‘ψεύμα’ σε ‘ψέμα’  (όπως ρεύμα-ρέμα).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου